Cruzada, herejía e inquisición en las tierras de la Corona de Aragón (siglos XII-XIII)

Autores/as

  • Damian Smith Saint Louis University

DOI:

https://doi.org/10.3989/hs.2013.015

Palabras clave:

Cruzadas, herejía, Inquisición, Corona de Aragón

Resumen


Este estudio explora tres asuntos conectados con el tema general de la heterodoxia en el siglo XIII: la Cruzada contra los Albigenses, el aumento de la herejía en las tierras de la Corona de Aragón y el desarrollo de la Inquisición. Nos preguntamos, primero, si las decisiones tomadas por Jaime I fueron la consecuencia necesaria de la derrota en la batalla de Muret para evitar un conflicto directo con el Papado y Francia. Segundo, examinamos dónde estuvo presente y dónde ausente la herejía en las tierras de la Corona de Aragón. Tercero, sugerimos las razones por las qué la Inquisición adoptó una forma distintiva en las tierras catalano-aragonesas.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Adroer, A. y Catalá, P. 1986. Càtars i Catarisme a Catalunya. Barcelona: Rafael Dalmau.

Alart, B. (ed.). 1874. Privilèges et titres de la ville de Perpignan. Perpiñán: Latrobe.

Alberigo, G. et al. (eds.). 1991. Conciliorum Oecumenicorum Decreta. Bolonia: Edizione Dehoniane Bologna.

Alvira Cabrer, M. 2002. El Jueves de Muret. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Alvira Cabrer, M. 2008. Muret 1213. La batalla decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Madrid: Ariel.

Alvira Cabrer, M. (ed.). 2010. Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testimonios y Memoria Histórica. 6 vols. Zaragoza: "Fernando el Católico" (CSIC).

Alvira Cabrer, M., Macé, L. y Smith, D.J. 2009. "Le temps de la Grande Couronne d'Aragon du roi Pierre le Catholique. À propos de deux documents relatifs à l'abbaye de Poblet (février et septembre 1213)". Annales du Midi 265: 5-22.

Alvira Cabrer, M. y Smith, D. J. 2006/7. "Política antiherética en la Corona de Aragón: una carta inédita de Inocencio III a la reina Sancha (1203)". Acta historica et archaeologica. Mediaevalia 27/28: 65-88.

Baldwin, J. 1992. The Government of Philip Augustus. Berkeley, University of California Press.

Balme, F. y Paban, C. (eds.). 1901. Raymundiana seu documenta quae pertinent ad. S. Raymundi de Pennaforti. Vitam et Scripta, 2 vols. Roma: In Domo Generalitia.

Baraut, C. (ed.). 1988-90. Cartulari de la vall d'Andorra. Segles IX-XIII. 2 vols. Andorra: Conselleria d'Educacioó i Cultura del Govern d'Andorra.

Baraut, C. 1992-1993a. "Els documents, dels anys 1191-1200 de l'Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell". Urgellia 11: 7-160.

Baraut, C. 1992-1993b. "L'evolució política de la senyoria d'Andorra des dels orígens fins als Pariatges (segles IX-XIII)". Urgellia 11: 225-99.

Baraut, C. 1994-1995. "La presencia i la repressió del catarisme al bisbat d'Urgell (segles XII-XIII)". Urgellia 12: 487-524.

Baraut, C. 1996-1997. "Els inicis de la inquisició a Catalunya i les seves actuacions al bisbat d'Urgell (segles XII-XIII)". Urgellia 13: 407-438.

Bartrina, E. 1999. Els Càtars al Berguedà. Bagà: Associació Medieval de Bagaá.

Bastardas, J. (ed.). 1984. Usatges de Barcelona: El Codi a mitjan segle XII. Barcelona: Fundació Noguera.

Benito i Monclús, P. 2004. "La submissió del comte Hug IV d'Empúries i de la noblesa emporitana a l'Església de Girona (1226-1229): una repercussió de la croada albigesa liderada per Lluís VIII, rei de França, a Catalunya" en L. Plans i Campderrós (ed.), Esglèsia, societat i poder a les terres de parla catalana: 139-54. Valls: Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana.

Benito i Monclús, P. 2009. "L'expansió territorial ultrapirinenca de Barcelona i de la Corona d'Aragó: guerra, política i diplomàcia (1067-1213)", en Ferrer i Mallol, M.T. y Riu i Riu, M. (dirs.), Tractats i negociacions diplomátiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l'edat mitjana. Vol. I.1: Tractats i negociacions diplomátiques amb Occitánia, França i els estats italians, 1067-1213: 13-150. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans (Memòries de la Secció Historicò-Arqueològica, 83).

Berger, E. (ed.). 1881-1921. Les Registres d'Innocent IV (1243-54), 4 vols. París: Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome.

Bisson, T. 1984. Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings (1151-1213), 2 vols. Berkeley: University of California Press.

Bisson, T. 1989. "The Finances of the Young King Jaime I (1213-28)" en Idem, Medieval France and her Pyrenean Neighbours: Studies in Early Institutional History: 351-92 London: Hambledon Press.

Bruguera, J. (ed.). 1991. Jaume I. Llibre dels Fets, 2 vols. Barcelona: Editorial Barcino. PMCid:PMC183658

Burns, R. I. 1987-8. "The Loss of Provence. King Jaime's raid to kidnap its heiress (1245): Documenting a legend". XII Congrés d'història de la Corona d'Aragó, iii, 195-231.

Burns, R. I. 1988. "A Lost Crusade: Unpublished Bulls of Innocent IV on al-Azraq's revolt in Thirteenth century Spain". Catholic Historical Review 74: 440-9.

Burns, R. I. (ed.). 1985-2011. Diplomatarium of the Crusader Kingdom of Valencia: the registered charters of its conqueror, Jaume I, 1257-1276, 4 vols. Princeton: Princeton University Press.

Cateura, P. 2008. "Jaume I: conquesta i organització del regne de Mallorca", en G. Colón y T. Martínez Romero (eds.), El rei Jaume I: Fets, actes i paraules: 33-51. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Cazenave, A. 1972. "Les Cathares en Catalogne et Sabarthès d'après les registres d'Inquisition: la hiérarchie Cathare en Sabarthès après Montsegur". Bulletin philologique et historique: 387-436.

Cingolani, S. 2007. La Memòria dels Reis: Les quatre grans cròniques. Barcelona: Editorial Base.

Cingolani, S. 2010. Pere el Gran: Vida, Actes i Paraula. Barcelona: Editorial Base.

Claramunt, S. 2009. "La nobleza en Cataluña durante el reinado de Jaime I", en E. Sarasa (ed.), La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I (1213-1276): 199-229. Zaragoza, CSIC.

Cortes de los Antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña (1064-1327). Cortes de Cataluña. 1896. Madrid: Real Academia de Historia.

Devic, C. y Vaissète, J. (eds.). 2003 [1730-45]. Histoire générale de Languedoc. 16 vols. Toulouse: Bibliothèque des introuvables.

Diago, F. 1599. Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores. Barcelona: Sebastian de Cormellas en Sancta Catherina martyr.

Domínguez Sánchez, S. (ed.). 2004. Documentos de Gregorio IX (1227-1241) referentes a España. León: Universidad de León.

Dossat, Y. 1961. "Les deux serments de fidelité des consuls de Toulouse en septembre 1271". Bulletin philologique et historique: 703-11.

Dossat, Y. 1966. Saisimentum Comitatus Tholosani. París: Bibliothèque nationale.

Douais, C. 1899. "Saint Raymond de Peñafort et les héretiques. Directoire à l'usage des inquisiteurs aragonais (1242)". Le Moyen Âge 12: 305-25.

Douais, C. (ed.). 1900. Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc, 2 vols. París: Renouard.

Durán Gudiol, A. (ed.). 1965-7. Colección diplomática de la catedral de Huesca, 2 vols. Zaragoza: CSIC.

Duvernoy, J. (ed.). 1996. Guillaume de Puylaurens, Chronique 1145-1175, Toulouse: Le Pérégrinateur.

Duvernoy, J. (ed.). 2001. L'Inquisition en Quercy: le registre des pénitences de Pierre Cellan 1241-1242. Castelnaud de la Chapelle: L'Hydre.

Engels, O., 1962. "Der Vertrag von Corbeil (1258)". Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens 19: 114-46.

Errera, A. 2002. "Il Directorium Inquisitoriale di San Raimundo", en C. Longo (ed.) Magister Raimundus: Atti del Convegno per il IV Centenario della canonizzazione di San Raimondo de Penyafort. 165-91. Roma: Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum.

Fernández Conde, F. J. 1991. "Un noyau actif d'albigeois en León au commencement du XIIIe siècle? Approche critique d'une oeuvre de Luc de Tuy écrite entre 1230 et 1240". Heresis 17: 35-50.

Fondevilla, F. 1908. "La nobleza catalano-aragonesa capitaneada por Ferrán Sánxez de Castro" I Congrés d'història de la Corona d'Aragó, ii: 1061-1168.

Fort i Cogul, E. 1973. Catalunya i la Inquisició. Barcelona: Editorial Aedos.

Friedberg, E. (ed.). 1879-81. Corpus Iuris Canonici. 2 vols. Leipzig: ex officina Bernhardi Tauchnitz.

Galmés, Lorenzo. 2004. "San Ramon de Penyafort y la inquisición en la Alta Catalunya", en Praedicatores Inquisitores. The Dominicans and the Mediaeval inquisition: Acts of the First International Seminar on the Dominicans and the Inquisition: 85-104. Roma: Istituto storico domenicano.

Gascón Chopo, C. 2003. Crisis social, espiritualidad y herejía en la diócesis de Urgel (siglos XII-XIII): Los orígenes y la difusión de la herejía cátara en la antigua diócesis de Urgel, Ph.D, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Gonzalvo i Bou, G. (ed.). 1994. Les Constitucions de Pau i Treva de Catalunya: segles XI-XIII. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia.

Gort, E. 2006. Occitans i Càtars a Montsant i muntanyes de Prades (Segles XII-XIV). Albarca: Migdia.

Grau Torras, S. 2012. Cátaros e Inquisición. Madrid: Cátedra.

Guébin, P. y Lyons, E., (eds.). 1926-39. Petrum Vallium Sernaii monachi Hystoria Albigensis. París: Champion

Guinot, E. 1999. Els fundadors del regne de València, 2 vols. Valencia: Climent. PMCid:PMC3449467

Hageneder, O. y Haidacher, A. (eds.). 1964. Die Register Innocenz' III, 1. Pontifikatsjahr. Colonia: Böhlau.

Hamilton, B. 1978. "The Cathar council of Saint-Félix reconsidered". Archivum Fratrum Praedicatorum 48: 23-53.

Hillgarth, J. 1975. The Problem of a Catalan Mediterranean Empire, 1229-1327. Londres: Longman.

Huici Miranda, A. y Cabanes Pecourt, M. (eds.). 1976-82. Documentos de Jaime I de Aragón. 5 vols. Valencia-Zaragoza: Anúbar.

Jiménez-Sanchez, P. 2008. Les catharismes: Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles). Rennes: Presses Universitaires de Rennes. PMCid:PMC2610035

Le Roy Ladurie, E. 1984. Montaillou, Londres: Harmondsworth.

Kaeppeli, T. (ed.). 1949. Étienne de Salagnac y Bernard Gui, De quatuor in quibus Deus praedicatorum ordinem insignivit. Roma: Istituto storico domenicano di S. Sabina.

Mamachi, T. 1756. Annales Ordinis Praedicatorum, Roma: Palladis.

Mansi, G. D. (ed.) 1759-98. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 31 vols, Florencia: Zatta.

Mansilla, D. (ed.) 1955. La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216). Roma: Instituto Espanñol de Estudios Eclesiásticos.

Mansilla, D. (ed.) 1965. La documentación pontificia de Honorio III (1216-1227). Roma. Instituto Espanñol de Estudios Eclesiásticos.

Mariana, J. (ed.) 1612. Lucae Tudensi episcopi. De altera vita fideique controversiis adversus Albigensium errores. Libri III, Ingolstadt: A. Angermarius.

Marquès, J. (ed.) 1984. Pergamins de la Mitra (891-1687), Arxiu diocesà de Girona. Gerona: Institut d'Estudis Gironins.

Marqués, J. 1962. "Alfonso II el Casto y la Seo de Gerona", VII Congrés d'història de la Corona d'Aragó, ii: 207-22.

Molinier, C. (ed.). 1880. Guilhem Pelhisso, Chronique. Le Puy.

Mundo, A. 1962. "La renúncia del bisbe de Vic Guillem de Tavartet (1233) segons la correspondència de Bages i els registres Vaticans". VII Congrés d'història de la Corona d'Aragó, iii: 77-95.

Nicolau y d'Olwer, L. 1908. "Jaume I y los trovadors provensals". I Congrés d'història de la Corona d'Aragó, i: 389-407.

Ochoa, X. y Diez, A. (eds.) 1976. Raimundus de Pennaforte, Summa de Paenitentia. Roma: Commentarium pro Religiosis.

Pecout, T. 2004. Raymond Bérenguer V: L'invention de la Provence. París: Perrin.

Puig, C. 1998. "Inquisition et hérésie en Roussillon au XIII siècle". Études Roussillonnaises 16: 43-50.

Pujol, J. M. 2008. "El programa narratiu del Llibre del Rei En Jaume", en G. Colón y T. Martínez Romero (eds.), El rei Jaume I: Fets, actes i paraules. 257-86. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Pujol, P. 1984. Obra Completa. Andorra: Editorial Andorra.

Quintano Prieto, A. (ed.). 1987. La documentación pontificia de Inocencio IV (1243-54). Roma: Instituto Español de Historia Eclesiástica.

Reichert, B. M. (ed.) 1896. Gerard de Frachet, Vitae Fratrum ordinis praedicatorum. Louvain: Charpentier.

Rius Serra, J. (ed.). 1954. San Raimundo de Penyafort, Diplomatario. Barcelona: Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho.

Rouquette, J. y Villemagne, A. (eds.). 1914. Bullaire de l'Église de Maguelone, 4 vols, Montpellier: Valat.

Smith, D. J. 2004. Innocent III and the Crown of Aragon: the limits of papal authority. Aldershot: Ashgate.

Smith, D. J. 2010. Crusade, heresy and inquisition in the lands of the Crown of Aragon (c. 1167-1276). Leiden: Brill Academic Press.

Soldevila, F. 1995. Pere el Gran, 2 vols. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Soulassol, J.-C. 2005. "Les Alion, le pape et le comte de Foix", en M. Aurell (ed.), Les Cathares devant l'histoire: mélanges offerts á Jean Duvernoy. Cahors: L'Hydre.

Teulet, A. (ed.)1863-1909. Layettes du trésor des Chartes, 5 vols. París: Plon.

Thouzellier, C. 1966. Catharisme et Valdéisme en Languedoc. París: Presses Universitaires de France.

Torró, J. 2008. "Jaume I i la formació del Regne de València. Una perspectiva general", en G. Colón y T. Martínez Romero (eds.), El rei Jaume I: Fets, actes i paraules 13-32. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Utrilla Utrilla, J. 2009. "La nobleza aragonesa y el Estado en el siglo XIII: composición, jerarquización y comportamientos políticos", en E. Sarasa (ed.), La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I (1213-1276): 199-229. Zaragoza: CSIC.

Valls Taberner, F. (ed.), 1991 [1929]. Diplomatari de Sant Ramon de Penyafort. Zaragoza: Càtedra d'Història del Dret i de les Institucions. Universidad de Málaga.

Ventura, J. 1959-60. "El Catarismo en Cataluña". Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 28: 75-168.

Ventura, J. 1961-2. "La Valdesía de Cataluña". Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 29: 275-317.

Ventura, J. 1963. Els heretges catalans. Barcelona: Selecta.

Vicaire, M.-H. 1957. Histoire de Saint Dominique, 2 vols. París: Les Editions du Cerf.

Villemagne, A. (ed.). 1914. Bullaire du bienheureux Pierre de Castelnau, martyr de la foi (16 février 1208). Montpellier: Imprimerie de La Manufacture de la Charité.

Vincke, J. 1941. Zur Vorgeschichte der Spanischen Inquisition: Die Inquisition in Aragon, Katalonien, Mallorca und Valencia während des 13. und 14. Jahrhunderts. Bonn: Hanstein.

Wakefield, W. 1970. "The Family of Niort in the Albigensian Crusade and before the Inquisition". Names: Journal of the American Name Society, 18: 97-117, 286-303.

Weiss, R. 2001. The Yellow Cross: The Story of the Last Cathars 1290-1329. Londres: Penguin.

Weiss, S. 1995. Die urkunden der päpstlichen legaten von Leo IX. bis Coelestin III (1049-1198). Colonia: Böhlau.

Zerner, M. (ed.). 2001. L'histoire du Catharisme en discussion: Le 'Concile' de Saint-Félix (1167). Nice: Université de Nice. PMid:11312740

Zurita, J. 1967-1986 [1562-80]. Anales de la Corona de Aragón, 8 vols. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", CSIC.

Descargas

Publicado

2013-06-30

Cómo citar

Smith, D. (2013). Cruzada, herejía e inquisición en las tierras de la Corona de Aragón (siglos XII-XIII). Hispania Sacra, 65(Extra_1), 29–48. https://doi.org/10.3989/hs.2013.015

Número

Sección

Artículos