[1]
S. Grau Torras, «Una breve disertación sobre los valdenses de Josep Mercader (1764)», Hisp. Sacra, vol. 64, n.º 129, pp. 279–307, jun. 2012.