Massip Bonet, F. . (2022). Tarragona, Eiximenis y el rey Joan I: la Representació de l’Assumpció de 1388. Hispania Sacra, 74(150), 371–383. https://doi.org/10.3989/hs.2022.25